DISCED va cessar la seva activitat el Juliol de 2012.
DISCED cesó su actividad en Julio de 2012.